.

Mallar och verktyg

Ritningar och
instruktioner

Regelverk

Fysik och handledning


Mall för fenor 1


Ritning till ARK 1 (2,26Mb)


Svenska regler för raketuppskjutning


Newtons tre lagar om rörelse (eng)


Mall för fenor 2


FAI:s regelverk
 


Grundläggande matematik om raketflygning (eng)


Mall för koner och övergångar


NAR:s regelverk
(The Pinkbook)
 


Handledning för lärare och handledare (eng)
 


Fenriktningsverktyg
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Ser sidan konstig ut?
Klicka här!