Mercuryprogrammet

Mercuryprogrammet

Nasas första bemannade rymdprogram var Mercuryprogrammet och det hade till uppgift att undersöka huruvida människan alls klarade av att vistas...