Upptäckandet och utforskandet av rymden

Att rymden finns har alltid varit känt, men vidden av den har vi ännu inte förstått riktigt. Det vi idag...

Rymden

Rymden är det utrymme som finns utanför himlakropparnas atmosfär. Det går inte att dra en klar gräns vart rymden börjar...

1 2