Hubbleteleskopet

Hubbleteleskopet är ett av de absolut viktigaste astronomiska instrumenten i världen. Detta instrument är ett rymdteleskop som går cirka 600 kilometer ovanför jordens atmosfär i en omloppsbana. Detta teleskop kan ta ännu skarpare bilder än vad ett markbaserat teleskop kan åstadkomma. Detta teleskop fick även sitt namn Hubbleteleskopet uppkallat av Edwin Hubble, en amerikansk astronom för att hedra honom. Hubbleteleskopet har också bidragit till en stor mängd ny kunskap inom detta astronomiska område. Hubbleteleskopet sändes upp i rymden 1990 av NASA och ESA. Hubbleteleskopet är aktiv även idag. Teleskopet är ungefär lika stor som en skolbuss och har upptäckt miljoner olika objekt i rymden. Tack vare Hubbleteleskopet så har människorna fått vara med och sätt födseln av nya stjärnor. Hubbleteleskopet är det mest kända teleskopet i världen. Folk trodde att teleskopet skulle vara aktiv i 15 år, men idag har detta teleskop varit aktiv i 31 år.

Hubbleteleskopets fynd

Hubbleteleskopet har under dessa 31 åren fångat bilder på olika stjärnor och planeter som gett oss människor mer kunskap om de olika planeterna och stjärnorna. En planet som ofta fått vara med på bild är planeten Jupiter, som ofta faller in i teleskopets linser. På grund av att Jupiter ofta faller in i Hubbleteleskopets linser, så har vi fått mycket kunskap om planeten. Hubbleteleskopet har också upptäckt en planet där man för första gången på en planet utanför vårt solsystem i atmosfären har hittat vattenånga. Denna planet ligger 111 ljusår bort. Hubbleteleskopet har alltså upptäckt en planet med vattenånga som förhoppningsvis har rinnande vatten, vilket betyder att det kan finnas liv på den planeten.

Hubbleteleskopets start

Hubbleteleskopets start

Astronomen Lyman Spitzer föreslog 1946 att de skulle skapa ett teleskop som kunde ge bättre bilder än de teleskop som fanns på jordens yta, Lyman ville alltså skapa ett teleskop med en upplösning som var helt omöjlig att uppnå från jordens yta. Efter ett tag så hade två spegelteleskop redan skjutits upp ut i rymden som använde sig av det ultravioletta spektrumet. Efter att dessa två teleskopen skjutits upp så hittade man många olika och viktiga upptäckter som i framtiden skulle ha en stor betydelse. Trots detta så kom man fram till att det behövdes ett betydligt mycket större rymdbaserat spegelteleskop. Eftersom rymdfärjorna utvecklades kom man fram till att det även skulle vara möjligt att förlänga teleskopens livstid eftersom det nu skulle vara möjligt att kunna underhålla ett sådant dyrt rymdteleskop och på den vägen så kom idén om Hubbleteleskopet.

Hubbleteleskopets historia

Hubbleteleskopet börjades att planeras och konstrueras i slutet av 1970, trots att de i flera års tid försökte att göra detta möjligt, vilket var svårt eftersom att NASA hade det svårt att skaffa pengar till projektet. NASA gick till slut ihop med rymdorganisationen ESA som resulterade i att de tillslut hade pengarna och resurserna för att fixa ihop detta teleskop. Teleskopets delar konstruerades från olika håll runtom i världen. Det hände dock saker och olyckor som försenade projektet. Men till slut så blev teleskopet färdigt och sköts upp i rymden 24 april 1990. Projektet kostade sammanlagt ungefär 6,5 miljarder dollar. 1 mars 2002 installerades en kamera som innebar tio gångers effektivitetsförbättring.