Internationella rymdstationen

Den internationella rymdstationen eller ISS kallat är den rymdstation som svävar i Jordens omloppsbana.

Internationella rymdstationen

Före ISS fanns det två separata rymdstationer som USA och forna Sovjet ansvarade för men när Sovjet kollapsade gick de istället tillsammans och byggde en gemensam rymdstation. Projektet började 1998 då den första modulen av ISS skickades upp av rysk raket och därefter påbörjade man byggnationen av ISS som sedan november 2000 har varit bemannat hela tiden. Besättningsmännen har varierat på ISS, från början fanns det endast 2 stycken som bemannade kapseln men detta har ändrats genom åren och idag bemannas den av minst 6 personer hela tiden. ISSs bana ovanför jorden varierar men den brukar ligga mellan 340 – 400 km, då jordens gravitation verkar på stationen måste ISS ofta få en knuff uppåt ut i rymden för att den inte ska krascha. Man valde just denna höjden för att de är enkelt att knuffa upp raketen till den angivna höjden för den är enkel att nå med raketer och på grund av de säkerhetsmässiga skälen. ISS stationen kan även själv korrigera sin egna höjd med sina egna raketer eller när olika farkoster dockar med ISS.

Hur bygget startades

1998 påbörjades människans första byggnation om en station som ständigt skulle vara bemannad. Med hjälp av ett amerikanskt och ryskt samarbete skulle detta bli sant. De båda nationerna hade varit i konflikt med varandra under en sådan lång tid. Kalla kriget hade pågått i närmare 50 år när Sovjet kollapsade vilket kunde resultera i samarbete istället för fortsätta den meningslösa konflikten. ISS blev vändpunkten och 1998 skickades den första biten i konstruktion upp, därefter fortsatte de båda nationerna att skicka upp moduler som skulle sättas ihop innan de kunde bosätta sig på stationen permanent. Samarbetet pågick med mycket goda resultat och sedan 2000 har det bott människor där uppe. Nasa och dess ryska motsvarighet meddelade 2011 att hela ISS är nu färdigbyggt efter ungefär 13 år konstruktioner hade den 419 ton och 108 meter långa stationen blivit färdig. Idag finns det alltid minst 6 personer som bosätter stationen hela tiden. Konstruktionen pågick fram till 2011 och under de 13 år som de byggde och färdigställde ISS krävdes det runt 50 uppskjutningar. Dels för att kunna frakta material till ISS och för att byta den personal som varit på färjan.

Livet Ombord ISS

Som vilket fartyg som helst finns det en befälhavare ombord på ISS och för att det ska vara jämställt mellan de två nationerna som lagt mest pengar på projektet så turas Ryslland och USA om. Detta betyder att vart annat uppdrag har en befälhavare som är från USA respektive Ryssland. För att kunna bli astronaut och tjänstgöra på ISS besättning måste varje individ tala både engelska och ryska helt flytande för att kunna underlätta kommunikationen till mark kontrollerna. Varför denna utbildning krävs är för att de finns olika operativsystem på ISS vissa är från Ryssland och andra är från USA. Sömnen på ISS är mycket viktig för att kunna sova ute i rymden måste de spänna fast sig i väggen för att inte sväva iväg runt om i kabinen. 

Livet Ombord ISS