Om rymdraketbasen Esrange

Esrange är Sveriges enda rymdbas och ligger ca 40 kilometer utanför Kiruna och ägs av Swedish Space Corporation(SSC) eller det korrekta namnet Svenska Rymdaktiebolaget. Esrange ligger ca 200 kilometer från Nordpolen vilket gör det till en utmärkt plats att studera norrskenet och andra ljusfenomen.

Om rymdraketbasen Esrange

European Space and Sounding Rocket Range

Själva rymdbasen ligger i ett väldigt glesbefolkat område med lite ljusaktivitet vilket gör det väldigt lämpligt för rymdbasen att studera olika ljusfenomen. En annan stor fördel med att området är glesbefolkat är att det löper mindre rist för olyckor vid uppskjut av raketer eller olika ballonger.

European Space and Sounding Rocket Range

Esrange grundades 1964 av  European Space Research Organisation, senare European Space Agency eller ESA. 1972 tar svenska Rymdbolaget över ägandet och basen blir sen första och enda svenska rymdbas. Man arbetar främst med forskning inom rymd och atmosfär och skjuter upp olika raketer och luftballonger. På rymdbasen arbetar an mycket med satellitkommunikation samt skjuter upp olika sondraketer. Första raketuppskjutningen från Esrange skedde år 1966. Esrange är en av världens största station för nedladdning av satellitdata.Tack vare dom gigantiska antenner man hittar på Esrange så tar dom emot information från raketer ute i rymden. Ner laddas olika data som senare förs vidare.

Som tidigare nämnt så är ett av uppdragen å rymdbasen att skicka upp olika sondraketer som sänds upp i övre atmosfären på en höjd på ca 900 kilometer. Syftet med att skjuta upp sondraketerna är att skjuter upp dom i atmosfären för att dom sedan ska falla och då mäter man olika element gällande tyngdlöshet. Sondraketerna sänds upp i ett avtal mellan flera olika länder bl.a.  Frankrike, Tyskland och Schweiz. Sedan starten 1966 så har man skickat upp över 500 olika raketer och luftballonger.

Förutom sondraketer och ballonger så hittar man andra instrument som man mäter te i rymden.Från Esrange skickas det endast upp olika instrument men aldrig människor.På själva området så hittar man fem olika områden. Huvudbyggnaden hittar man alla kontrollrum och databaser. Här finns också ett hotell för olika gäster. Andra området är det så kallade ”Rocket Launch Area 1” är området för uppskjutning av olika farkoster. Området ligger ca 1 kilometer från huvudbyggnaden.Tredje området är ”Balloon Launch Area” som namnet antyder så är det här man skjuter upp i huvudsak olika luftballonger. Området är lika stort som 32 fotbollsplaner.Fjärde området är egentligen ett område som är 129 kilometer långt och 75 km brett. Det är här som alla farkoster slutligen landar när dom väl har varit uppe i rymden. Med tanke på dom alla farkoster dom finns uppe i rymden så var man tvungen att använda sig av ett så stort område för landning. Det femte området är ”Esrange Satellite Staton” där all kommunikation sker.Denna satelitstation är en av världen största inom sitt område och det är här som många rymdsatelliter skickar sin information till. Här sitter också dom ingenjörer och andra forskare som kontrollerar raketernas färd. Esrange Satelllite Station är en väldigt viktigt bas för flera länders satelliter. Idag så finns det ca 140 olika satelliter uppe i rymden som skickar son information till basen i Esrange.