Rymden

Rymden är det utrymme som finns utanför himlakropparnas atmosfär. Det går inte att dra en klar gräns vart rymden börjar eftersom atmosfärens densitet minskar sakta desto längre bort från jorden man kommer. Men Fédération Aéronautique Internationale (FAI) har tagit fram det som kallas Karmanlinjen. Detta är en definition för att kunna skilja på vad som är luftfart och rymdfart. Karmanlinjen ligger på en altitud av 100 kilometer över havsytan, och där börjar alltså rymden enligt FAI. Enligt NASA börjar rymden dock på 80 kilometer över havsytan.

Rymdens innehåll

Många tror att rymden är tom men detta stämmer inte. En mycket tunn gas, huvudsakligen i plasmatillstånd, finns nästa överallt i rymden. Plasman består framförallt av väte och helium. Plasma bildas när en gas värms tillräckligt mycket för att separera elektronerna från atomkärnorna. Plasma är alltså en gas innehållande joner, elektroner och laddade partiklar. Elektromagnetisk strålning finns också i princip överallt i rymden. I rymden finns även neutriner, rymddamm och kosmisk strålning. Neutriner är mycket gåtfulla partiklar. Man trodde länge att de inte hade någon massa, men man har lyckats visa att de kan byta identitet och därmed måste de ha en massa, något som strider mot fysikens standardmodell. Neutriner skapades i Big Bang och bildas ständigt i olika processer som supernovaexplosioner, reaktioner i kärnkraftverk och från det naturliga radioaktiva sönderfallet. Länge trodde man inte ens att de existerade men idag vet man att de gör det. Vad man också vet är varje sekund strömmar tusentals miljarder neutriner genom våra kroppar.

Mörk materia och mörk energi

Vad man inte vet men antar är att rymden även innehåller stora mängder mörk materia och mörk energi. Mörk materia är än så länge bara en hypotes om en form av materia som inte kan observeras på ett normalt sätt. Hypotesen om mörk materia kom när man märkte att galaxer roterade fortare än vad de borde göra i förhållande till den mängd synliga materia de innehåller. Någon annan sorts materia verkar påverka rotationen och förklaringen blev mörk materia. Det finns en del forskning som påvisat att mörk materia troligtvis existerar men vad den består av är fortfarande ett stort mysterium och är ett av de stora olösta problemen inom fysiken än idag. Inte har man kommit närmare att lösa problemet heller. Den mörka energin har en liknande historia som den mörka materian. Man har inga bevis på att den existerar men man anser att den måste göra det. År 1998 upptäckte man med Hubbleteleskopet att rymdens expansion accelererar. Det man hade väntat sig var att den borde bromsas in av gravitationen, men det var alltså tvärtom och astronomerna stod helt handfallna utan en rimlig förklaring till det. Den enda förklaring de kunde tänka sig är att det måste finnas en sorts mystisk kraft som motverkar gravitationen och får galaxerna att röra sig med allt högre hastighet ifrån varandra. Denna kraft är det som kallas för mörk energi. Det som dock är säkert med rymden, är att den fortsätter att fascinera oss, något den aldrig kommer sluta med.