Rymdstationen Skylab

Det amerikanska laboratoriet och rymdstationen Skylab sändes upp 1973 och var bemannad av tre olika tremannalag. Efter att astronauterna lämnade labbet för att åka tillbaka till jorden fick stationen snurra runt i jordens omloppsbana på egen hand. 1979 återinträdde rymdstationen i jordatmosfären över Indiska Oceanen. Några delar från stationen föll ner och landade i ett glest befolkat område i västra Australien. 

Uppskjutningen av Skylab

Skylab var cylinderformad och uppskjutningen skedde med samma farkost, Saturn V-raket, som hade sett till att Apollo-farkosterna kom till månen. I samband med uppskjutningen av rymdstationen fick de problem då Skylab tappade en av de två solpaneler och meteoritskölden. Skölden uppgift var att skydda stationen mot solens strålar och värme. Delar från den kvarvarande skölden fastnade vid solpanelen som fanns kvar och gick inte att fälla ut helt och hållet

Utan sköld blev värmen övermäktig

Utan sköld blev värmen övermäktig

Från allra första början var det otroligt varmt i Skylab eftersom rymdstationen saknade en sköld. Astronauterna löste problemet genom att öppna en lucka inifrån att fälle ut ett enormt parasoll. Vilket ledde att temperaturen inne i labbet blev behagliga 23 grader Celsius. Dessutom lyckades bemanningen fixa till att solpanelen kunde fällas ut ordentligt och nu äntligen fick Skylab tillräckligt med el.

Livet ombord

Bemanningen kom till rymdstationen två veckor efter att Skylab hade skjutits upp till omloppsbanan. Deras arbetsdag började klockan 06.00 (Houston) och höll på till 22.00 på kvällen. Dagarna började att kontrollera telexmaskinen för att se om de hade fått några order från rymdkontrollen i Houston som skulle genomföras. Därefter genomfördes vägning av manskapet, morgontoalett och äta sin frukost. Arbetsuppgifterna turades astronauterna om att göra vid varje arbetsstation. Det kunde vara allt från att utföra experiment, vara försökskanin, till att sköta observatoriet. På kvällen hade alla ett par timmars fritid till att pyssla med vad man ville.

Uppdrag som genomfördes

De uppdrag som genomfördes på rymdstationen i olika omgångar av de tre arbetslagen, var:

  • Solobservationer
  • Fotografering av jorden
  • Biomedicinska experiment
  • Biologiska experiment
  • Rymdmedicin
  • Sol- och astrofysik
  • Jordobservationer
  • Testa teknologi

Skylabs bemanning

Bemanningslagen kallades för Skylab 2, Skylab 3 och Skylab 4. Skylab 2 bestod av Paul Wiets, Charles Conrad och Joseph Kerwin. Deras totala tid på stationen var 28 dagar och 404 varv runt solen. Skylab 3 besättning var Jack Lousma, Alan Bean och Owen Gariott. Lagets totala tid på labbet var 49 dagar och de han åka 858 varv runt jorden. Skylab 4 sista bemanning bestod av William Pouge, Gerald Carr och Edwars Gibson. De tillbringade 84 dagar på Skylab och åkte 1 214 var runt jorden.

Skylabs slut

Tanken var att efter att den tredje och sista bemanningen lämnade Skylab 1974 att rymdstationen skulle fortsätta att finnas i jordens omloppsbana till början av 1980-talet. En rymdfärja skulle skickas upp 1979 för ge Skylab en knuff för att stationen skulle förflyttas till en högra bana över jorden.

Programmet för rymdfärjan blev försenat, samtidigt som solen aktivitet ökade som i sin tur ledde till jordklotets atmosfär expanderade. Vilket innebar att rymdstationens bana sjönk fortare än vad som var beräknat. Så den 11/7–1979 störtade Skylab mot jorden. Några av delarna av labbet föll ner över den australiska staden Esperance och på skoj skickade staden en bot till NASA på 400 dollar för att de hade skräpat ner i staden.